Preview

Вестник Российской академии медицинских наук

Расширенный поиск

КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОБОСТРЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

https://doi.org/10.15690/vramn.v67i6.286

Полный текст:

Аннотация

Изучены факторы, действующие на эритроциты периферической крови при обострении герпесвирусной инфекции в период беременности. Получены данные, свидетельствующие о том, что вирусная инфекция изменяет количественное содержание белков стромы эритроцитов. В клеточных мембранах эритроцитов нарастает интенсивность пероксидного окисления липидов, что приводит к повышению микровязкости мембран. Отмечается нарушение связи гемоглобина с 2, 3-дифосфоглицератфосфатазой. Это приводит к снижению оксигенации гемоглобина. Изменяется форма эритроцитов, происходит их деформация. Полученные данные свидетельствуют о том, что герпесвирусная инфекция при обострении в период беременности является причиной формирования у женщин гипоксического состояния.

 

Об авторах

М. Т. Луценко
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН, Благовещенск
Россия
академик РАМН, заведующий лабораторией «Механизмы этиопатогенеза и восстано- вительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких» ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН. Адрес: 675000, Благовещенск, ул. Горького, д. 95 А Тел.: 8 (4162) 52-59-22 Факс: 8 (4162) 52-59-57


И. А. Андриевская
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН, Благовещенск
Россия
доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории «Механизмы этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких» ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН. Адрес: 675000, Благовещенск, ул. Горького, д. 95 А Тел./факс: 8 (4162) 52-59-57


Н. А. Ишутина
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН, Благовещенск
Россия
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Механизмы этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболе- ваниях легких ФГБУ “Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания”» СО РАМН Адрес: 675000, Благовещенск, ул. Горького, д. 95 А Тел./факс: 8 (4162) 52-59-57


Список литературы

1. Andrievskaya I.A. Gazotransportnaya funkciya krovi rozhenic pri obostrenii gerpesvirusnoj infekcii vo vremya beremennosti. Byull. fiziologii i patologii dyhaniya SO RAMN. Blagoveschensk. 2008; 30: 36-41.

2. Andrievskaya I.A. Harakter dyhatel’noj aktivnosti krovi u beremennyh s gerpesvirusnoj infekciej. V kn.: Fundamental’nye aspekty ocenki fetoplacentarnoj nedostatochnosti pri virusnyh zabolevaniyah vo vremya beremennosti. Blagoveschensk. 2008. 54-72.

3. Vinogradova I.A., Bagryanceva S.Yu., Deviz G.V. Metod odnovremennogo opredeleniya 2, 3-DFG i ATF v `eritrocitah. Laboratornoe delo. 1980; 7: 424-426.

4. Goroshinskaya I.A. Izmeneniya mikrovyazkosti membran limfocitov i `eritrocitov krovi u onkologicheskih bol’nyh. Voprosy med. himii. 1999; 45 (1): 53-57.

5. Dobrecov G.E. Fluorescentnye zondy v issledovanii kletok, membran i lipoproteinov. M.: Nauka. 1989.

6. Zinchuk V.V. Metodika izmereniya deformiruemosti `eritrocitov. Zdravoohranenie Belorussii. 1989; 12: 97-98.

7. Ishutina N.A. Zavisimost’ mikrovyazkosti membran `eritrocitov ot fosfolipidnogo sostava pri beremennosti, oslozhnennoj gerpesvirusnoj infekciej. Byull. fiziologii i patologii dyhaniya SO RAMN. Blagoveschensk. 2008;28: 25-28.

8. Kushakovskij M.S. Klinicheskie formy povrezhdeniya gemoglobina. M.: Medicina. 1968.

9. Lucenko M.T., Andrievskaya I.A. Sposob prognozirovaniya ustojchivosti membran `eritrocitov perifericheskoj krovi pri obostrenii gerpesvirusnoj infekcii. Pat. № 2344423. Zaregistrirovan v Gosudarstvennom reestre izobretenij RF 20.01.2009.

10. Lucenko M.T. Sposob opredeleniya uplotnennyh belkovolipidnyh uchastkov v membranah `eritrocitov razlichnoj stepeni zrelosti s pomosch’yu komp’yuternoj programmy Biovision. Pat. № 2390020. Zaregistrirovan v Gosudarstvennom reestre izobretenij RF 20.05.2010.

11. Lucenko M.T., Ishutina N.A., Andrievskaya I.A. Sposob ocenki strukturno-funkcional’nogo sostoyaniya membran `eritrocitov perifericheskoj krovi u beremennyh pri obostrenii gerpesvirusnoj infekcii. Pat. № 2389021. Zaregistrirovan v Gosudarstvennom reestre izobretenij RF 10.05.2010.

12. Lucenko M.T., Andrievskaya I.A. Sposob prognozirovaniya aktivnosti glikoforina membran `eritrocitov v perifericheskoj krovi beremennyh pri obostrenii gerpesvirusnoj infekcii i soderzhanii perekisej zhirnyh kislot v perifericheskoj krovi. Pat. № 2405154. Zaregistrirovan v Gosudarstvennom reestre izobretenij RF 27.11.2010.

13. Lucenko M.T., Andrievskaya I.A. Sposob prognozirovaniya ustojchivosti membran `eritrocitov pri narastanii v nih perekisej zhirnyh kislot i obostrenii vo vremya gestacii gerpesvirusnoj infekcii. Reshenie o vydache patenta na izobretenie 29.03.2012 po zayavke 2011118264.

14. Stal’naya I.D., Garishvili T.G. Metod opredeleniya malonovogo dial’degida s pomosch’yu tiobarbiturovoj kisloty. Sovremennye metody v biohimii. M.: Medicina. 1987.

15. Chizhevskij A.L. Strukturnyj analiz dvizhuschejsya krovi. M: Izd. ANSSSR. 1959.

16. Nakache M., Caprani A., Dimicoli J. Relationship between deformability of red blood alls and oxygen transfer: a modellized investigation. Clin. Hemoheol. 1983; 3 (2): 177-189.

17. Nilsson J. Arteriosclerosis. Thrombososant. Vasc. Bid. 1982; 18 (1): 13-19.

18. Rouser G. Quintitative analysis of phospholipids by thin layer chromatography and phosphorus analysis of sports. Lipids. 1996; 1 (1): 89-96.


Для цитирования:


Луценко М.Т., Андриевская И.А., Ишутина Н.А. КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОБОСТРЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Вестник Российской академии медицинских наук. 2012;67(6):66-72. https://doi.org/10.15690/vramn.v67i6.286

For citation:


Lutsenko M.T., Andrievskaya I.A., Ishutina N.A. OXYGEN-TRANSPORT FUNCTION OF BLOOD AT PREGNANT, TRANSFERRED THE AGGRAVATION OF THE HERPESVIRUS INFECTION. Annals of the Russian academy of medical sciences. 2012;67(6):66-72. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vramn.v67i6.286

Просмотров: 157


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-6047 (Print)
ISSN 2414-3545 (Online)