CARCINOGENICITY OF ACRYLONITRILE AND EVALUATION OF APPROACHES TO PATHOGENETIC CORRECTION OF ACRYLATE TOXICITY AND ANTITUMOROGENIC ANTRACYCLINE DOXORUBICI TOXICITY DURING CHEMOTHERAPY

Cover Page


Cite item

Abstract

Statistical analysis within the 20-year period showed that approximately 49% of workers who were exposed to widespread industrial poison acrylonitrile subsequently died from malignancy of different localization. The conducted experimental investigations demonstrated that acrylonitrile with the subacute intoxication of animals, the anti-tumor antibiotic doxorubicin, their combination, interwoven tumor and tumor developed against the background the introduction of acrylate and subsequent treatment doxorubicin led to onset of free-radical reactions. These reactions by themselves might stimulate development of malignancy. This fact confirms the need for antioxidant tracking of chemotherapy of tumors in the similar clinical cases.

 

About the authors

M. M. Tarskikh

Scientific Center of the Health Family Problems and Reproduction of Man, Irkutsk, the Russian Federation

Author for correspondence.
Email: mtarskih@mail.ru

PhD, Associate Professor, Department of Physiology and Training Method of Biology, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astaf’ev Address: 660049, Krasnoyarsk, Ady Lebedevoj St., 89; tel.: (391) 217-17-23

Russian Federation

M. A. Shumbasov

Scientific Center of the Health Family Problems and Reproduction of Man, Irkutsk, the Russian Federation

Email: shumbasov.max@rambler.ru
Oncologist, Head of the Day Hospital, Krasnoyarsk regional oncologic dispensary named after A.I. Kryzhanowski Address: 660333, Krasnoyarsk, Pervaya Smolenskaya St., 16; tel.: (391) 264-68-21, (391) 299-20-06 Russian Federation

S. I. Kolesnikov

Scientific Center of the Health Family Problems and Reproduction of Man, Irkutsk, the Russian Federation

Email: sikolesnikov2012@gmail.com
RAMS academician, Advisor of Presidium RAMS Honored Worker of Science of Russian Federation Russian Federation

References

 1. Akrilonitril. Gigienicheskie kriterii sostoyaniya okruzhayushchei sredy [Acrylonitrile. Health Criteria environment]. Geneva, WHO, 1987. p. 113.
 2. Ivanov V.V., Kotlovskii Yu.V., Klimatskaya L.G., Stavitskaya E.Yu. , Tarskikh M.M. Molekulyarno-kletochnye mekhanizmy toksichnosti ksenobiotikov, professional'no obuslovlennykh i ekologicheskikh zabolevanii [Molecular-cellular mechanisms of toxicity of xenobiotics, professionally conditioned and environmental diseases]. Novosibirsk, Nauka, 2004. 224 p.
 3. Kantserogennye veshchestva: Spravochnik. Mat-ly Mezhdunar. agenstva po izucheniyu raka. Pod red. V.S. Turusova [Carcinogens: A Handbook. Materials of Intern. Agency for Research on Cancer. Ed. V.S. Turusov]. Moscow, 1987. 143 p.
 4. Ustinovich L.P., Erenburg B.E.. Nikolaeva G.A. Vliyanie akrilonitrila na pervichnyi immunnyi otvet I funktsional'nuyu aktivnost' kletok kostnogo mozga. Metabolicheskie aspekty deistviya na organizm industrial'nykh khimicheskikh soedinenii [Effect of acrylonitrile to a primary immune response and the functional activity of bone marrow cells. Metabolic aspects of effects on the body of industrial chemicals]. Krasnoyarsk, 1982. p. 56–58.
 5. Gol'dberg E.D., Novitskii V.V Protivoopukholevye antibiotiki antratsiklinovogo ryada i sistema krovi [Antitumor antibiotics anthracyclines and blood system]. Tomsk, 1986. p. 74–80.
 6. Stal'naya I.D., Garishvili T.G. Metod opredeleniya malonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiobarbiturovoi kisloty. Sovremennye metody v biokhimii [Method for determination of malondialdehyde using thiobarbituric acid. Modern methods in biochemistry]. Moscow, 1977. p. 63–64.
 7. Tarskikh M.M., Klimatskaya L.G. The study of environmental pollution acrylonitrile and probable mechanisms of its oncogenic action using methods and environmental biomonitoring. Sibir'–Vostok = Siberia-East. 2005; 9: 8–11.
 8. Svistunov A.A., Chesnokova M.P., Barsukov V.Yu., Selezneva T.D., Zyablov E.V. Activation of lipid peroxidation - a typical process of destabilization of biological membranes of cells in neoplasias of various localization. Saratovskii nauchno-meditsinskii zhurnal = Saratov medical research journal. 2010; 6 (2): 267–270.
 9. Nesterova E.V., Tarskikh M.M., Ivanov V.V. Issledovanie terapevticheskoi effektivnosti i gematotoksichnosti kombinirovannogo deistviya protivoopukholevogo antibiotika rubomitsina s promyshlennym monomerom akrilonitrilom v eksperimente. Farmakologiya i toksikologiya. Dep. v VINITI ot 09.10.1992. № 2935-V92. 1993. [Research and therapeutic efficacy of the combined action gematotoksichnosti antitumor antibiotic with industrial rubomycin acrylonitrile monomer in the experiment. Pharmacology and Toxicology. Dep. VINITI from 09.10.1992. Number 2935-B92. 1993].
 10. Barmina S.E. Kharakteristika eritrona i aktivnost' POL u krys s limfosarkomoi Plissa pri vvedenii antioksidantov. Aktual'n. probl. farmakologii i poiska novykh lekarstvennykh preparatov [Characterization and Activity erythron LPO in rats with lymphosarcoma Plissa the introduction of anti-oxidants. Relevance. probl. Pharmacology and the search for new drugs]. Tomsk, 1990. p. 148–151.
 11. Skopin P.I. Vliyanie kombinirovannogo primeneniya tsiklofosfana i emoksipina na stepen' endotoksikoza i rost kholangiotsellyulyarnogo raka RS-1 i melanomy V-16 v eksperimente. Avtoref. dis … kand. med. nauk [Influence of combined use of cyclophosphamide and the degree emoxipine endotoxemia cholangiocellular cancer growth and RS-1 and B-16 melanoma in the experiment. Author’s abstract]. Saransk, 2005. 149 p.
 12. Skopina Yu.A. Vliyanie kombinirovannogo primeneniya 5-ftoruratsila i meksidola na stepen' endotoksikoza v usloviyakh eksperimental'noi neoplazii (eksperimental'noe issledovanie). Avtoref. dis ... kand. meditsinskikh nauk [Effect of combined application of 5-fluorouracil and mexidol the degree of endotoxemia in experimental neoplasia (experimental research). Author’s abstract]. Saransk, 2005. 144 p.
 13. Sukhanov B.P. Transfer-faktory kak element pitaniya cheloveka. V sb. nauchn.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem: Immunoreabilitatsiya pri infektsionno-vospalitel'nykh zabolevaniyakh [Transfer factors as an element of human nutrition. In the coll. nauchn. Scient. Conf. with int. participation Immunorehabilitation in infectious and inflammatory diseases]. Barnaul, 2003. p. 27–28.

Copyright (c) 1970 "Paediatrician" Publishers LLCThis website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies